Öppning av hagelbanorna / Haulikkoratojen avajaiset

26.4.2020

Hagelbanorna öppnas för allmänheten måndagen den 27.4.2020 kl. 18:00-21:00 och håller även öppet torsdagen 30.4.2020 kl. 18:00-21:00. Dessa öppethållningstider, dvs. måndag och torsdag mellan kl. 18:00-21:00 kommer hållas även framgent under sommaren. / Haulikkoradat avataan yleiseen käyttöön maanantaina 27.4.2020 klo. 18:00-21:00 ja pidetään auki torstaina 30.4.2020 klo. 18:00-21:00. Näitä aukioloaikoja pidetään jatkossakin, eli maanatai ja torstai klo. 18:00-21:00 kesään mittaan.

Vi önskar dock att ni följer de begränsningar som föreningen har stipulerat om på grund av situationen med SARS-CoV-2 / Covid-19:

 • De som hör till riskgrupperna får inte närvara vid skjutbanan
 • Även de med lite symptom/sjuka får inte närvara vid skjutbanan
 • Undvik all folksamling, vid hagelskytte så är vi utomhus och en person står per skjuthäck, med fem meters mellanrum
 • Tvätta dina händer enligt allmänt tillgängliga instruktioner både före du åker till skjutbanan och efter att du kommer hem från skjutbanan. Handdesinfektion bör användas flitigt på plats.
 • Undvik att vidröra annat än dina personliga ägodelar.
 • För tillfället kommer klubbhuset att hållas stängt, ingen kaffeservering får förekomma, eller allmänt uppehälle. Gå in en och en och betala för er, avlägsna er sedan ur klubblokalen.
 • Stå ett rekommenderat avstånd ifrån varandra.

Välkomna!

JSF-Styrelse 26.4.2020


Poikkeustilaanteen SARS-CoV-2/Covid-19 vuoksi huomioi, että näitä rajoituksia on edelleen voimassa:

 • Riskiryhmään kuuluvien henkilöiden läsnäolo radalla on kielletty
 • Myös henkilöt, joilla on oireita/sairaus kielletään tulemasta ampumaradalle
 • Vältä ihmisjoukkoja. Haulikko ammunnassa liikutaan ulkona, sekä yksi ampuja per ampumahäkki, vähintään viiden metrin välein.
 • Pese kätesi yleisten ohjeiden mukaan, sekä ennen että jälkeen kun olet ollut ampumaradalla. Käytä käsidesinfiointiainetta aina kun mahdollista.
 • Vältä kosketusta muuhun kuin omaisuuteesi.
 • Tällä hetkellä klubitalo tullaan pitämään suljettuna, kahvitarjoilua tai yleistä oleskelua ei saa esiintyä klubitalossa. Jos maksatte radalla, suorittakaa maksut yksitellen ja poistukaa sen jälkeen klubitalosta.
 • Seisokaa suositeltavalla välimatkalla muihin henkilöihin

Tervetuloa!

JSF-Hallitus 26.4.2020