Inskjutning under våren 2022 / kohdistus keväällä 2022

24.3.2022

Extrainsatt helgöppet vid kulbanorna för gäster / Ylimääräinen aukiolo vieraille luotiradoilla viikonloppuisin

JSF ger begränsat tillgång till kulbanorna för inskjutning (ex. säljägare) under lördagar och söndagar mellan klockslagen 09.00-17.00 under vecka 13 & 14 (2-3.4 och 9-10.4). Var och en gäst skall endera erlägga årsavgift (s.k. älgkort) om 30€ eller 5€ dagsavgift till JSFs konto FI84 5567 0720 0170 64 före besök vid banan. Besökare ombeds att kunna styrka sin identitet samt visa kvitto över erlagd betalning för bruksrätt. Stickprovskontroller kommer att utföras. Person som olovligen vistas vid banan utan bruksrätt åläggs med påföljder i enlighet med JSFs ordningsregler.

 

Lördag 16.4 är även öppet för inskjutning.

I och med att automatporten stängs kl 17 bör besökare se till att lämna området i god tid så de inte blir inlåsta.

 

JSF antaa rajoitetun pääsyn luotiradoille kohdistusta varten (esim. hylkeenmetsästäjille) lauantaisin ja sunnuntaisin 09.00-17.00 välisinä aikoina viikoilla 13-14 (2-3.4 ja 9-10.4). Jokainen vieras tulee maksaa ennakkoon joko vuosikäyttömaksun 30€ tai päivämaksun 5€ JSFn tilille FI84 5567 0720 0170 64. Varauda todistamaan henkilöllisyytesi ja näytä todiste tai kuitti käyttöoikeudesta. Satunnaisesti voi JSF tarkistaa vieralijat. Luvaton oleskelu ja käyttö radalla johtaa jatkotoimenpiteisisiin JSFn järjestyssäännön mukaisesti.

Koska automaattiportti menee kiinni klo 17 tulee vieras poistua alueelta hyvissä ajoin ettei jää alueen sisälle.

 

Lauantai 16.4 on myös auki kohdistusta varten.

JSF styrelse / johtokunta