Allmänna skjuttillfällen på älgbanan / Yleiset ampumaharjoitukset hirviradalla

6.7.2020 klo 18:00

På måndagar, börjande från den 6.7 kl 18:00 så är älgbanan öppen för allmänheten. 
För att använda banan så skall endera engångsbiljett eller JSF-älgkort uppvisas åt dejouren. En engångsbiljett ger rätt att skjuta en seria á 10 skott på löpande älgfigur. Älgkortet eller engångsbiljetten kan köpas vid klubbhuset, måndagar och torsdagar kl 18:00-21:00. Två dejourer är på plats. 

Maanantaisin, 6.7 klo 18:00 alkaen on hirvirata auki yleiseen käyttöön. 
Käyttöä vaatii kertakäyttölippu tai JSF-hirvikortti, mikä on esitettävä valvojille. Kertakäyttölippu oikeuttaa ampumista yhden 10 patruunan sarjan juoksevaan hirvikuvaan. Hirvikortti tai kertakäyttölippu voit ostaa kerhotalossa, maanantaisin ja torstaisin klo 18:00-21:00. Kaksi valvoaja on paikan päällä.