För att öppna porten in till skjutbanan ring 041-3142053 (se PDF över portpolicy nedan för detaljer). Portin avaus ampumaradalle soittamalla numeroon 041-3142053 (katso PDF porttisäännöistä alla).

Blankett för medlemsansökan / jäsenhakemus lomake

Skyddsglasögon och hörselskydd är obligatoriska vid hagelbanorna.

Suojalasit ja kuulonsuojaimet ovat pakollisia haulikkoradoilla.

Filer / Tiedostot

PDF-tiedostoJSF ordningsregler järjestyssäännöt 06 2022 (FINAL).pdf (147 kB)
ordningsregler 06/2022 järjestyssäännöt
PDF-tiedostoPortpolicy porttisäännöt 2022.pdf (89 kB)
spelregler för tillgång till porten in till skjutbanan / ampumarata-alueen portin pelisäännöt

OBS! Kontrollera dejourslistan för att se när du är dejour! (hagelbanor) / Tarkista päivistyslistan että tiedät milloin päivystät! (haulikkoradat)