OBS! Skytte förbjudet enligt miljötillstånd under långfredag 29.3 samt annandag påsk 1.4.

 

HUOM! Ampuminen kielletty ympäristöluvan mukaisesti pitkäperjantaina 29.3 sekä toinen pääsiäspäivä 1.4.


 

För att öppna porten in till skjutbanan ring 041-3142053 (se PDF över portpolicy nedan för detaljer). Portin avaus ampumaradalle soittamalla numeroon 041-3142053 (katso PDF porttisäännöistä alla).

 

Besöksadress Skjutbanevägen (5) 68600 Jakobstad. Faktureringsadress Jakobstads Skytteförening C/O Hans-Erik Kilponen Skärsvägen 15 68600 Jakobstad.

Käyntiosoite Ampumaradantie (5) 68600 Pietarsaari. Laskutusosoite Pietarsaaren Ampumaseura C/O Hans-Erik Kilponen Rajakiventie 15 58500 Pietarsaari.

Blankett för medlemsansökan / jäsenhakemus lomake


Skyddsglasögon och hörselskydd är obligatoriska vid hagelbanorna.
Suojalasit ja kuulonsuojaimet ovat pakollisia haulikkoradoilla.

Refernsnummer vid direktbetalning in på konto ( FI84 556 7072 0017 064 ), använd enbart referensnummer och inte meddelande! - Viitenumerot jos maksaa suoraan tilille, käytä ainoastaan viitenumeroa eikä viestiä!

1009 = 6€ dagsavgift till kulsidan (allt utom älgbanor) / luotiratojen päiväkortti (kaikki pl. hirviradat)

1012 = 30€ årskort älgkort (bör erläggas via jaktförening ifall fråga om jägare) / hirvikortti (tulisi mennä oman metsästysseuran kautta jos metsästäjä)
1025 = 30€ årskort pistol eller reservistbana (om båda önskas så erläggs 60€) / vuosikortti pistooli- tai reserviläisrata (jos haluaa molemmat niin 60€)
1038 = hagelserier medlem á 4,40€ / kiekkosarja jäsen á 4,40€
1041 = hagelserier icke-medlem á 7€  / kiekkosarja ei-jäsen á 7€

Filer / Tiedostot

PDF-tiedostoPortpolicy porttisäännöt 2022.pdf (89 kB)
spelregler för tillgång till porten in till skjutbanan / ampumarata-alueen portin pelisäännöt
PDF-tiedostoJSF ordningsregler järjestyssäännöt 11 2023.pdf (172 kB)
JSFs uppdaterade ordningsregler 7.11.2023 / JSFn päivitetyt järjestyssäännöt 7.11.2023

OBS! Kontrollera dejourslistan för att se när du är dejour! (hagelbanor) / Tarkista päivistyslistan että tiedät milloin päivystät! (haulikkoradat)