OBS! Skyddsglasögon och hörselskydd är obligatoriska för samtliga vid nyttjande av hagelbanorna. Skyddsglasögon finns att lånas. 

Huom! Suojalasit ja kuulonsuojat on pakolliset kaikille kun käyttää haulikkoradat! Suojalasit on lainattavissa.

Ordningsregler för skjutbanan är publicerade här.  Envar som beträder skjutbaneområdet anses ha bekantat sig med dessa ordningsregler & säkerhetsföreskrifter samt förbundit sig att följa dem. / Ampumaradan järjestyssäännöt on julkaistu täällä. Jokainen, joka käy ampumarata-alueella katsotaan tutustuneen näihin järjestys- & turvasääntöihin sekä sitoutunut noudattamaan niitä.

Information om evenemang hittas under menyn Evenemang. Evenemangen uppdateras under våren. Tietoja tapahtumista löydät valikosta Tapahtumat. Tapahtumia päivitetään kevään aikana.

Formulär för ansökan om medlemsskap i JSF hittas här. Jäsenanomuslomakkeen löydät täältä.

Filer / Tiedostot

PDF-tiedostoJSF Compak 100K.pdf (151 kB)
Tulokset/resultat 2.5.2021 JSF Compak 100k