JSF styrelse 2021 och prislista - hallitus 2021 ja hinnasto

31.3.2021

Årsmöte 2021 / vuosikokous 2021
Årsmöte 2021 / vuosikokous 2021

Nya styrelsen för verksamhetsåret 2021 samt bruksavgifter - uusi hallitus vuodelle 2021 sekä käyttömaksut

JSF samlades till utomhus årsmöte den 24.3.2021 med beaktande av coronarestriktioner, 24 medlemmar närvarade. Den nya styrelsen konstituerade sig igår 30.3 och den består under verksamhetsåret 2021 av följande personer:
Ordförande Hans-Erik Kilponen
Viceordförande Tom Nyman
Sekreterare Johan Irjala
Kassör Susanne Kilponen
Medlemmar är Ville Korkea-aho, Andreas Strand och Frank Stenman. Suppleanter är Pasi Peltokangas och Roger Sundström. Skjutbaneansvarig är Ville Korkea-aho,
miljöansvariga är Hans-Erik Kilponen och Tom Nyman. För uthyrning av klubbhuset svarar Susanne Kilponen. Andreas Strand ansvarar för port & kameraövervakning, Frank Stenman ansvarar för kul- och jaktskytte.

Årsmötet fastslog att medlemsavgiften är 100€. Styrelsen fastslog följande bruksavgifter:
- Som inskrivningsavgift för ny medlem bibehölls 50€, juniorer 20 år fyllda eller yngre är befriade från denna.
- För medlemmar: älgkort/kulbanekort som omfattar löpande älg, inskjutning, pistol, salongsgevär och dynamisk bana kostar 10€ per år (erläggs i samband med medlemsavgiften).
Björnbana kostar för medlemmar 10€ per kväll. En duvserie om 25 duvor kostar 4€ per serie (50 serier kan lösas in på en gång för 170€). Medlem har tillgång till
skjutbanorna året om med några få undantag, medlem har möjlighet att öppna porten in till skjutbaneområdet.

- För icke-medlemmar: älgkortet kostar 30€ vilket berättigar till löpande älg, salongsgevär och inskjutning. Pistolbana och dynamisk bana kostar var för sig 30€. Björnbana kostar 10€ per kväll. För icke-medlemmar finns möjlighet att lösa in en dagsbiljett till kulbanorna (alla banor förutom löpande älg) som kostar 5€ per dag. En duvserie om 25 duvor kostar 7€ per serie (4 serier eller mera som köps vid samma tillfälle kostar 6€/serie). Icke-medlemmar har inte tillgång till skjutbanorna när som helst utan enbart vid skilt fastslagna tider då banan är öppen eller vid ledda tillfällen.
- Grupper: kostar vid hagelsidan 50€ i öppningsavgift och sedan 7€ per serie plus eventuell vapenhyra och ammunitionskostnad. Vid kulsidan kostar öppningsavgift 50€ och 10€ per person per kväll plus eventuell vapenhyra och ammunitionskostnad.
- För företag: paketpris enligt skild offert.
- Hyra av klubbhus: för möten 50€ per kväll, bastu enligt skild offert. Alkohol- och andra rusmedel är förbjudna vid klubbhuset och skjutbanan.

Styrelsen ber medlemmarna notera avvikande öppethållningstider under påsken i enlighet med miljötillståndet, alla banor är stängda under långfredag 2.4 och annandag påsk 5.4. JSFs kontonummer är FI8 4556 7072 0017 064. Medlemsfaktura skickas ut inom kort.

*

JSF kokoontui 24.3.2021 ulko-vuosikokoukseen noudattaen korona-rajoituksia, ja kokoukseen osallistui 24 jäsentä. Uusi hallitus piti eilen 30.3 järjestelykokouksen, ja hallituksen kokoonpano vuonna 2021 on seuraava:
Puheenjohtaja Hans-Erik Kilponen
Vara-pj Tom Nyman
Sihteeri Johan Irjala
Rahastonhoitaja Susanne Kilponen
Jäsenet ovat Ville Korkea-aho, Andreas Strand ja Frank Stenman. Vara-jäsenet ovat Pasi Peltokangas ja Roger Sundström. Ampumaratavastaava on Ville Korkea-aho, ympäristövastaavat ovat Hans-Erik Kilponen ja Tom Nyman.  Susanne Kilponen vastaa kerhotalon vuokraamisesta. Andreas Strand hoitaa automaattiporttia ja kameravalvontaa, Frank Stenman on luoti- ja metsästysammuntavastaava.

Vuosikokous päätti jäsenmaksun hinnaksi 100€. Hallitus päätti seuraavista käyttömaksuista:
- Kirjautumismaksu uudelle jäsenelle on edelleen 50€. Tämä ei koske 20 vuotta, ja tätä nuorempia junioreita.
- Jäsenille: hirvikortti/luotiratakortti joka sisältää liikkuvaa hirveä, kohdistusrataa, pistooli, pienoiskivääri ja toimintarataa maksaa 10€ per vuosi (maksetaan jäsenmaksun yhteydessä).
Karhurata maksaa jäsenille 10€ per ilta. 25 kiekon sarja maksaa jäsenille 4€ per sarja (50 sarjaa voi hankkia kerralla hintaan 170€). Jäsenellä on pääsy radoille miltei koko vuoden aikana, ja jäsen voi avata portin.


- Ei-jäsenille: hirvikortti maksaa 30€ mikä oikeuttaa liikkuvaan hirveen, kohdistamis- ja pienoiskivääriratojen käyttöön. Pistooli- ja toimintarata maksavat kumpikin 30€. Karhurata maksaa 10€ per ilta. Ei-jäsenet voivat myös lunastaa päivälipun joka maksaa 5€. Tämä oikeuttaa yhdelle päivälle kaikkien luotiratojen paitsi liikkuvan hirven käyttöä. Kiekkosarja (25 kiekkoa) maksaa 7€ per sarja (ostaessa kerrallaan 4 sarjaa tai enemmän, on hinta 6€ per sarja). Ei-jäsenillä on pääsy ampumaradalle ainoastaan julkisilla aukiolo aikoina, tai ohjattujen tilaisuuksien yhteydessä.
- Ryhmät: haulikkoradoilla 50€ avausmaksu ja 7€ per sarja plus mahdollinen asevuokra ja ampumatarvikemaksu. Luotipuolella 50€ avausmaksu ja 10€ per henkilö per ilta, plus mahdollinen asevuokra ja ampumatarvikemaksu.
- Yrityksille: pakettihinta erillisen tarjouksen mukaan.
- Kerhotalon vuokraamista: kokouksille 50€ per ilta, sauna erillisen tarjouksen mukaisesti. Alkoholi ja muut päihteet ovat kiellettyjä kerhotalolla ja ampumaradalla.
Hallitus pyytää jäseniä huomioimaan poikkeavia aukioloaikoja pääsiäisen aikana. Ympäristöluvan mukaisesti kaikki radat ovat suljettuina pitkäperjantaina 2.4 ja toinen pääsiäispäivä 5.4. JSFn tilinumero on  FI8 4556 7072 0017 064. Jäsenlaskut lähetetään lähiaikoina.