Öppning av hagelbanor, tävling och talko - Haulikkoratojen avaus, kilpailu ja talkoot

26.4.2021

HAGELÖPPNING / HAULIKKOAVAAMINEN 26.4 ->
Hagelbanorna öppnar från och med idag måndag 26.4 och är öppna måndag och torsdag kl 18-21 (sporting öppnar senare). Haulikkoradat avataan tänään maanantaina 26.4 ja ne ovat auki maanantaisin ja torstaisin klo 18-21 (sporting avaa myöhemmin).

---

TÄVLING / KILPAILU 2.5

Söndagen den 2.5 kl 10:00 håller vi en 100 duvors Compak tävling.
Anmälningarna till tävlingen sker via formuläret på föreningen hemsida, https://www.jsf.fi/evenemang-tapahtumat/


Sunnuntai 2.5 klo 10:00 pidetään 100k Compak kisa.
Ilmoittaudu ennakkoon kotisivuilla olevan lomakkeen kautta, osoitteessa: https://www.jsf.fi/evenemang-tapahtumat/

 

TALKO / TALKOOT 4.5

JSF ordnar talko vid skjutbanan tisdag 4.5 från kl 15 framåt (anslut då du kan), arbetshandskar och klädsel enligt väderlek. Flera grupper kommer att arbeta med olika saker på såväl hagelbanorna som kulbanorna.

JSF järjestää talkoot ampumaradalla tiistaina 4.5 alkaen klo 15 (liity kun voit), työkäsineet ja vaatetus sään mukaisesti. Useat ryhmät suorittavat erilaisia toimenpiteitä sekä haulikkoradoilla että luotiradoilla.

Välkomna! Tervetuloa!

JSF styrelse / hallitus