Nytt betalkortssytem vid hagelbanorna / Uusi maksukorttijärjestelmä haulikkoradoilla

16.1.2022


Från och med 16.1.2022 tar Jakobstads Skytteförening r.f i bruk Promatic betalkort vid hagelbanorna. Detta betyder ett debit- liknande betalkort som används för att aktivera föreningens DATEC styrsystem / J.P BARON fjärrkontroller, som skickar iväg lerduvorna vid Compak, Sporting, Skeet och trapbanorna. Promatic betalkorten kommer att ersätta hagel-  seriebiljetterna som tidigare använts vid föreningens hagelbanor.


Denna förändring innebär att man skall ha utlöst detta kort, samt ha tillräcklig saldo på kortet, för att kunna utöva skyttet vid föreningens hagelbanor. Promatic betalkorten kommer finnas vid föreningens klubbhus för att ulösas samt för saldo påfyllning. Oanvända hagel- seriebiljetter kan överföras till saldot på betalkortet genom att lämnas in vid kassan.


När man löser ut betalkortet betalas en pant på 10€, som man får tillbaka om man vill återlämna kortet efter användning. Motionssedlar (Epassi, Smartum, Tyky etc.) godkänns inte som betalningsmedel för panten. Det rekommenderas dock att skytten behåller betalkortet så länge som möjligt, eftersom dessa kort kommer att användas vid hagelbanorna i fortsättningen, samt för att undvika onödiga återlämningar/utskrifter av korten om behovet av övningsskytte fortsätter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16.1.2022 lähtien Jakobstads Skytteförening r.f. ottaa käyttöön Promatic maksukorttijärjestelmän haulikkoradoilla. Tämä tarkoittaa debit- muistuttavaa maksukorttia jota käytetään  aktivoimaan haulikkoradoilla olevia DATEC ohjausjärjestelmiä / J.P BARON kauko-ohjaimia, joilla lähetetään savikiekkoja Compak, Sporting, Skeet ja Trapradoilla. Promatic maksukortit tulevat korvaamaan aiemmin seuran haulikkoradoilla käytössä olleet haulikko- sarjaliput.


Tämä muutos merkitsee että joudut lunastamaan maksukortin sekä lisäämään kortille tarvittavan saldon, jotta pääset harjoittelemaan ammuntaa seuran haulikkoradoilla. Promatic maksukortit voit lunastaa ja näille lisätä saldoa seuran kerhotalolla. Käyttämättömät haulikon- sarajaliput voit lunastaa saldona maksukortille.


Maksukorttia lunastaessa maksetaan kortista 10€ pantin, jonka saa takaisin jos kortin haluaa palauttaa käytön jälkeen. Panttia maksaessa maksuvälineenä ei hyväksytä liikuntaseteleitä (Epassi, Smartum, Tyky ym.). On kuitenkin suositeltavaa että ampuja pitää  hallussaan maksukortin niin pitkään kuin mahdollista, sillä nämä kortit tulevat toimimaan maksuvälineenä jatkossa, sekä myös jotta vältetään turhia palautuksia/lunastuksia jos harjoituksen tarve haulikkoradoilla jatkuu.

 

JSF styrelse / johtokunta