Medlemsansökan / Jäsenyysanomus

Vill du bli medlem i Jakobstads Skytteförening? / Haluatko jäseneksi Jakobstads Skytteförening:ssä?

Vem som helst som är intresserad av jakt- eller sportskytte kan bli medlem i JSF ifall man är redo att följa JSFs stadga och ordningsregler.

Kuka tahansa joka on kiinnostunut metsästys- taikka urheiluammunasta voi tulla JSF:n jäseneksi jos on valmis seurata JSF:n yhdistys- ja järjestyssääntö.  

Ansökan om medlemskap i Jakobstads Skytteförening / Anoa jäsenyys Jakobstads Skytteförening:lle 

För den nya, eller den rutinerade skytten så är det enklaste sättet att bekanta sig med vår verksamhet är att besöka skjutbanan på våra allmänna öppethållningstider för att förkovra sig i de olika former av skytte som kan utöva. Diskutera med övervakaren eller någon av styrelsemedlemmarna så kan de hjälpa dig på traven. 

Uudelle, tai kokeneemille ampujille helpoin tapa tutustua meidän toimintaan on vierailla ampumarataa meidän yleiselle aukioloajoissa sekä tutustua ammuntamuotoihin mitä voit harrastaa. Keskustelee valvoajan kanssa tai joku hallituksen jäsenistä niin ne voi ohjata sinut eteenpäin.

Process för att ansluta sig som medlem till Jakobstads Skytteförening / Liittymisprosessi

1. Fyll i nedanstående formulär så noggrant som möjligt.

2. En styrelsemedlem kommer att intervjua dig (per telefon) för att skapa sig en uppfattning om din motivering till föreningsansökan, vilken typ av skytte som ni har för avsikt att utöva, samt möjliga nuvarande medlemmar som kan vara er referens. Ifall ni är under 18 år så kommer styrelsemedlemmen även vilja diskutera med din målsman. 

1. Täytä alla oleva lomake niin tarkasti kun mahdollista. 

2. Yksi jäsen hallituksesta tulee haastattelamaan sinua (puhelimitse) että hän pystyy hahmottamaan sinun syy liittymiseen, mikä ammuntamuoto aiot harrasta, sekä mahdolliset nykyiset jäsenet mikä voi toimia sinun suosittelijana. Jos olet alle 18 vuotias niin hallituksen jäsen haluaa keskustella holhoojasi kanssa. 

Deltagande i talkotillfällen / Talkotilaisuuteen osallistuminen

Alla arrangemang runt tävlingar, enklare grundförbättringar av banorna, städning, röjning och reparationer utförs nästan uteslutande med talkokrafter. Det är önskvärt att medlemmar i mån av möjighet kan deltaga i talkon, det är dock inte obligatoriskt.

Kaikki järjestelyt kilpailujen ympäri, yksinkertaisempiä parannuksia radoissa, siivoaminen, raivaaminen sekä korjaustyöt hoidetaan lähestulkoon yksinomaan talkovoimilla. Jäsen kehoitetaan osallistumaan mahdollisuuksien mukaan talkooihin, tämä toki ei ole pakollista.

GDPR 

Med din medlemsansökan så godkänner du att Jakobstads Skytteförening registrerar dina kontaktuppgifter för att kunna tillhandahålla medlemskapet åt dig. Läs närmare om dina rättigheter i vår GDPR policy

Jäsenanomuksella hyväksyt että Jakobstads Skytteförening rekisteröi yhteystietojasi että yhdistys voi toimittaa jäsenyys sinulle. Lue lisää oikeuksistasi GDPR-selosteesta. 

 

SAL och Jägarförbundet / SAL sekä Metsästäjäliitto

Medlemskap i SAL eller Jägarförbundet är frivilligt, men om du planerar att tävla endera inom en SAL-skyttesport eller inom Jägarförbundet så behöver du ha betalat tillägsavgiften till respektive förbund. 

Läs mer om SAL här.

Läs mer om Jägarförbundet här.

SAL:n taikka Metsästäjäliiton jäsenyys on vapaehtoinen, mutta jos aiot kilpailla SAL-lajissa tai Metsästäjäliiton järjestämä kilpailussa, kukin liiton lisämaksu on oltava maksettua.  

Formulär för medlemsansökan / Liittymislomake

Ansök om medlemsskap i JSF! Din ansökan kommer behandlas så fort som möjligt och styrelsen kommer personligt kontakta dig per telefon eller e-post angående beslutet om din ansökan. 

Ano JSF:n jäseneksi! Anomuksesi käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista ja johtokunta ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse koskien anomuksesi päätöstä.