60-årsfest

Föreningens 60-årsfest och extraordinära föreningsmöte

Föreningen anordnade 60-årsfest och extraordinärt föreningsmöte den 26.09.2020. 

Under mötet avhandlades styrelsens 60-årspresent till föreningen i form av en stadgeändring vilket mötet antog med kommentarer. Ytterligare informerades om aktiviteter under 2020 samt framtidsutsikter och saneringsavtal med Staden Jakobstad. 

Föreningsmöte
Traktering
Pedersörenejdens Jaktvårdsförening och Glenn Vikström uppvaktade föreningen på dess första 60 år av verksamhet och tackade för ett gott samarbete med ett bordsstandard
Jakobstadsnejdens Reservister och Joakim Dahlin uppvaktade föreningen på dess första 60 år av verksamhet och tackade för ett gott samarbete med ett bordsstandard