Neljän lajin Sporting 200k

Aika: 3.-4.9.2022

JSF järjestää 3-4.9 200k neljän lajin Sporting kisan, jossa ammutaan Compak-, Sportrap-, ESP & FITASC Sporting.

Ilmoittautumiset otetaan vastaan sähköpostiosoitteeseen jsf.kisat@gmail.com (nimi, seura, sarja). Kisakutsu löytyy liitteenä.

 

3-4.9 ordnar JSF en 200 duvors tävling, innehållande grenarna Compak-, Sportrap-, English Sporting & Fitasc Sporting.

 

Anmälan tas emot till epost addressen jsf.kisat@gmail.com (namn, förening, klass). Tävlingsinbjudan på finska finns bifogat.