Gevär / Kivääri

Foto / Kuva Marcus Björk

En 100-meters gevärsbana finns tillgänglig för gevärsskyttarna. 

Kivääriampujille on käytössä 100-metrin kiväärirata.