Hagel / Hauli

Avdelningsansvarig / jaoston vastuuhenkilö

Roger Sundström 

Foto / Kuva Glenn Hägg

Sporting skyttet simulerar jaktsituationer, skyttarna erbjuds en mängd olika lerduvor som duplicerar flykten hos viltfåglar. En omgång sporting är 25 duvor. 

Sportingbanorna vid JSF har förnyats 2014. 

 

Sporting simuloi metsästystilanteita, missä ampujille tarjotaan erilaisia savikiekkoja jotka jäljittelevät riistalintujen lentoa. Sporting kierros on 25 kiekkoa. 

Sportingradat JSF:lla ovat uudistettu 2014. 

Foto / Kuva Glenn Hägg

Vid Trap skjuts frånflygande duvor från fem olika stationer, duvorna sänds slumpmässigt rakt, till höger, eller till vänster. En omgång består av 25 lerduvor. JSF har tre Trap banor.

Trapissa ammutaan poislentäviä savikiekkoja viidestä eri asemasta, kiekkoja lähetetään satunnaisesti suoraan, oikealle tai vasemmalle. Kierros koostuu 25:sta kiekosta. JSF:llä on kolme Trap-rata.

 

 

Foto / Kuva Glenn Hägg

Compak Sporting är en komprimerad form av Sporting, där skytteområdet är begränsat. I Compak Sporting erbjuds möjligheter att öva sig på en mängd varierande mål på ett begränsat område. 

Compak Sporting on tiivistetty versio Sportingista, missä ampuma-alue on rajoitettu. Compak Sportingissa tarjotaan mahdollisuus harjoitella monia vaihtelevia kiekkoja pienessä tilassa. 

 

Foto / Kuva Glenn Hägg

Vid Skeet används två hus, ett "högt hus" och ett "lågt hus" varifrån lerduvorna kastas i fixerade banor och där skyttarna roterar och skjuter från åtta olika skjutstationer under en omgång. En omgång består av 25 lerduvor. 

Skeetissä käytetään kahta taloa, yhtä "korkeaa taloa" ja yhtä "matalaa taloa" mistä savikiekot heitetään kiinteillä lentoradoilla ja ampujat ampuvat kahdeksallta eri ampumakivelltä yhden kierroksen aikana. Kierros koostuu 25:stä savikiekosta. 

Foto / Kuva Hannu Vesala

English Sporting Clays följer en bana som är utlagt i stationer. Vid varje station kastas lerduvorna i par, antingen simultant eller i sekvens. Vid varje station skjuts tre till fem par. I en bana förekommer flera stationer, var 100 lerduvor eller mer presenteras.

Banansvarige kan använda vilken typ av lerduvor, med variationer på hastighet, vinkel och avstånd vilket gör skyttet så intressant och prövande som möjligt.

English Sporting (ESP) kisoissa seurataan rataa missä on useita ampuma-asemia. Jokaisessa asemassa savikiekot heitetään parittain, joko yhtäaikaisesti tai sekvensissä. Jokaisella ampuma-asemalla ammutaan kolmestä viiteen paria. Radassa on useita ampuma-asemia, jossa ammutaan 100 savikiekkoa tai enemmän.

Ratavastuullinen voi käyttää mitä savikiekkoja tahansa ja muunnella nopeuksia, kulmia ja etäisyyksiä niin, että ammunta on niin miellyttävää ja haastellista kuin mahdollista.